Ceník úschovy

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Odměna advokáta za provedení advokátní úschovy peněz

3.600,- Kč do částky 500.000,- Kč úschovy

3.600,- Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000,- Kč až do částky 1,000.000,- Kč úschovy

5.600,- Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy

23.600,- Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 10,000.000,- Kč až do částky 50,000.000,- Kč úschovy

Náklady spojené s poskytnutím advokátní úschovy:

500,- Kč
(zejména se jedná o náhradu nákladů spojených se založením advokátního spisu k advokátní úschově podle této Smlouvy, dále s náhradou nákladů na zpracování této Smlouvy, dále s povinností archivace a následné skartace spisu stanovenou právními předpisy)

Uvedené částky jsou bez DPH. DPH činí 21%.

Odměna a Náklady jsou splatné při podpisu Smlouvy o advokátní úschově peněz.

 

Úročení Advokátní úschovy peněz

Úročení advokátní úschovy peněz je možné, a to ve výši 1% p.a., což se smluvní úrok sjednaný advokátem u bankovních ústavů UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava a Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, kde jsou peněžní prostředky svěřené Advokátovi do úschovy uloženy.

V případě úročené Advokátní úschovy peněz je Klient nebo třetí osoba advokátovi povinen zaplatit kromě odměny uvedené shora ještě poplatek za zřízení úročeného účtu úschovy ve výši 450,- Kč.

Přirostlý úrok z uschované částky na účtu advokátní úschovy pak připadne podle ujednání ve Smlouvě o Advokátní úschově peněz buď Klientovi nebo třetí osobě, případně Advokátovi.

Uvedený poplatek je přeúčtováván jeho plátci s 0% DPH.

Poplatek za zřízení úročeného účtu úschovy ve výši 450,- Kč je splatný při podpisu Smlouvy o advokátní úschově peněz.
 

čtvrt miliardy korun

představují úschovy finančních prostředků realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015