Ceník úschovy

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Odměna Advokáta při uložení úschovy v sídle advokáta:

1.500,- Kč do 100 kusů listin převzatých do úschovy

3.000,- Kč od 100 kusů do 1000 kusů listin převzatých do úschovy

4.500,- Kč od 1000 kusů do 10000 kusů listin převzatých do úschovy

 

Odměna Advokáta při uložení úschovy v safesové schránce:

1.500,- Kč do 100 kusů listin převzatých do úschovy

3.000,- Kč od 100 kusů do 1000 kusů listin převzatých do úschovy

4.500,- Kč od 1000 kusů do 10000 kusů listin převzatých do úschovy

v případě použití safesové schránky po dohodě s klientem Advokát účtuje k odměně ještě

100,- Kč bez DPH,
za každý započatý měsíc uložení Předmětu úschovy v safesové schránce advokáta

 

Náklady spojené s poskytnutím advokátní úschovy:

500,- Kč bez DPH

(zejména se jedná o náhradu nákladů spojených se založením advokátního spisu k advokátní úschově podle této Smlouvy, dále s náhradou nákladů na zpracování této Smlouvy, dále s povinností archivace a následné skartace spisu stanovenou právními předpisy, dále s náhradou nákladů na technické zabezpečení Předmětu úschovy)

Uvedené částky jsou bez DPH. DPH činí 21%.

Odměna a Náklady jsou splatné při podpisu Smlouvy o advokátní úschově listin.

kupní smlouvy

akcie

směnky

představují úschovy listin realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015