Ceník úschovy

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Odměna advokáta za provedení advokátní úschovy movitých věcí

Odměna Advokáta při uložení úschovy v sídle advokáta:

1.500,- Kč do 100.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

2.250,- Kč od 100.000,- Kč do 500.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

3.000,- Kč od 500.000,- Kč do 1,000.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

5.000,- Kč od 1,000.000,- Kč do 5,000.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

10.000,-Kč od 5,000.000,- Kč do 10,000.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy


Odměna Advokáta při uložení úschovy v safesové schránce:

1.500,- Kč do 100.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

2.250,- Kč od 100.000,- Kč do 500.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

3.000,- Kč od 500.000,- Kč do 1,000.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

5.000,- Kč od 1,000.000,- Kč do 5,000.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

10.000,-Kč od 5,000.000,- Kč do 10,000.000,-Kč hodnoty movité věci převzaté do úschovy

v případě použití safesové schránky Advokát účtuje k odměně dále 100,- Kč bez DPH, za každý započatý měsíc uložení Předmětu úschovy v safesové schránce advokáta

v případě jiného uložení movité věci Advokát účtuje k odměně dále náklady Advokátovi prokazatelně vzniklé.

Náklady spojené s poskytnutím advokátní úschovy:

500,- Kč bez DPH

(zejména se jedná o náhradu nákladů spojených se založením advokátního spisu k advokátní úschově podle této Smlouvy, dále s náhradou nákladů na zpracování této Smlouvy, dále s povinností archivace a následné skartace spisu stanovenou právními předpisy, dále s náhradou nákladů na technické zabezpečení Předmětu úschovy)

Uvedené částky jsou bez DPH. DPH činí 21%.

Odměna a Náklady jsou splatné při podpisu Smlouvy o advokátní úschově movitých věcí.
 

CD, DVD, flash
disky

paměťové karty

představují úschovy movitých věcí realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015