Obecně o úschově

Účel advokátní úschovy

Advokátní úschova peněz

Advokátní úschovu peněz doporučujeme našim klientům využívat především v případech, kdy splnění jejich peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera, např. úschova finančních prostředků určených na úhradu kupní ceny za převáděné nemovitosti, byty, movité věci, zboží, dále na úhradu daně z převodu nemovitostí, daně darovací apod.

Advokátní úschova listin

Dále našim klientům doporučujeme Advokátní úschovu listin, a to v případě,že předání důležitých listin s jeho smluvním partnerem je spojeno s určitou událostí nebo předáním finanční hotovosti, nebo klient sám potřebuje na bezpečním místě uložit cenné listiny, dokumenty, a to tak aby k nim neměly přístup nepovolané osoby či instituce.

Advokátní úschova věcí

V neposlední řadě našim klientům doporučujeme Advokátní úschovu movitých věcí, a to v případě, že předání movitých věcí s jeho smluvním partnerem je spojeno s určitou událostí nebo předáním finanční hotovosti, nebo klient potřebuje na bezpečním místě uložit předmětné movité věci, a to tak aby k nim neměly přístup nepovolané osoby či instituce.

čtvrt miliardy korun

představují úschovy finančních prostředků realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015