Peníze

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

S advokátní úschovou peněz má v naše advokátní kancelář již dlouholetou tradici.

Advokátní úschovu peněz poskytujeme nejen našim klientům ale i třetím osobám, které jsou klienty jiných subjektů, zejména realitních a advokátních kanceláří, které v rámci komplexnosti svých služeb, právě skrze služby naší advokátní kanceláře, dávají svým klientům záruku a jistotu úspěšnosti jejich obchodní či soukromé transakce.

čtvrt miliardy korun

představují úschovy finančních prostředků realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2011