Realizace úschovy

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Realizace Advokátní úschovy peněz

Advokátní úschova peněz se realizuje na základě písemné Smlouvy o advokátní úschově peněz (dále jen Smlouva).

V případě advokátní úschovy "Advokát - Klient" je písemná Smlouva uzavírána mezi Advokátem a Klientem. V okamžiku kdy jsou Advokátovi klientem peníze složeny do úschovy vystavuje Advokát Klientovi písemný Protokol o přijetí peněžité advokátní úschovy a tento předá nebo odešle dohodnutým způsobem Klientovi.

V případě advokátní úschovy "Advokát - Klient - třetí osoby" je písemná Smlouva uzavírána mezi Advokátem, Klientem a třetími osobami.

V okamžiku kdy jsou Advokátovi Klientem nebo třetí osobou peníze složeny do úschovy vystavuje Advokát Klientovi a třetím osobám písemný Protokol o přijetí peněžité advokátní úschovy a tento předá nebo odešle dohodnutým způsobem Klientovi a třetím osobám.

Peníze mohou být složitelem Advokátovi složeny buď v hotovosti při podpisu Smlouvy nebo na Advokátem určený účet advokátních úschov u bankovních ústavů UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Ostrava a Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava.

Výše peněžní hotovosti, kterou je Advokát oprávněn přijmout od složitele v jednom dni, je omezena zákonem.

čtvrt miliardy korun

představují úschovy finančních prostředků realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015