Realizace úschovy

Úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Realizace Advokátní úschovy listin

Advokátní úschova listin se realizuje na základě písemné Smlouvy o advokátní úschově listin (dále jen Smlouva).

V případě advokátní úschovy "Advokát - Klient" je písemná Smlouva uzavírána mezi Advokátem a Klientem. V okamžiku kdy jsou Advokátovi klientem listiny předány do úschovy vystavuje Advokát Klientovi písemný "Protokol o přijetí listiny do advokátní úschovy listin" a tento předá Klientovi.

V případě advokátní úschovy "Advokát - Klient - třetí osoby" je písemná Smlouva uzavírána mezi Advokátem, Klientem a třetími osobami.

V okamžiku kdy jsou Advokátovi Klientem nebo třetí osobou listiny předány do úschovy vystavuje Advokát Klientovi a třetím osobám písemný "Protokol o přijetí listiny do advokátní úschovy listin" a tento
předá Klientovi a třetím osobám.

Listiny, které jsou předmětem úschovy Advokát před klientem (v případě advokátní úschovy "Advokát - Klient") nebo před Klientem a třetími osobami (v případě advokátní úschovy "Advokát - Klient - třetí osoby") uloží do speciální bezpečnostní obálky, jejíž vlastnosti jsou blíže popsány v článku "O úschově listin" na této webové stránce.

O vydání listin z advokátní úschovy je Advokátem sepsán současně „Protokol o vydání listiny z Advokátní úschovy listin“.

 

Místo uložení listin svěřených Advokátovi do úschovy

Po dobu úschovy listin předaných Advokátovi do úschovy mohou být listiny po dohodě s Klientem či třetími osobami uloženy:

  • v sídle Advokáta
  • v safesové schránce Komerční banky, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 1698/12, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 730 01

kupní smlouvy

akcie

směnky

představují úschovy listin realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2015