Věci

úschovy advokátní kanceláře Kausta & partneři

Advokátní úschova movitých věcí

je další z řady druhů advokátních úschov nabízených naší advokátní kanceláří.

Zavedením této speciální advokátní služby naše advokátní kancelář reagovala na požadavky našich klientů a partnerů.

Stejně jako u jiných druhů advokátních úschov, advokátní úschova movitých věcí je naší advokátní kanceláři poskytována na základě jedinečné metodiky a prostředků realizace.

CD, DVD, flash
disky

paměťové karty

představují úschovy movitých věcí realizovaných advokátní kanceláři v letech 2006 - 2011