logo advokátní úschova Moska a Murad

Advokátní úschova

Co to je advokátní úschova? Proč využít advokátní úschovu? Jaká je cena advokátní úschovy?
Odpovědi na tyto otázky naleznete na této stránce.

1. Proč využít naši advokátní úschovu?

 • Nezávislost — standardně nezastupujeme prodávajícího ani kupujícího, jsme platebním místem jako notář nebo banka
 • Špičkové AML procesy — profesně se problematikou AML/CFT zabýváme, víme přesně, co je třeba
 • Transparentnost — strany jsou informovány o pohybech na úschovních účtech v reálném čase
 • Výhodné cenové podmínky  — jednotná cena ve výši 5 000 Kč / 10 000 Kč včetně DPH (v závislosti na výběru cenového balíčku)

2. Co to je advokátní úschova?

 • Advokátní úschova je právní institut, který umožňuje advokátům uchovávat dokumenty nebo majetek svých klientů (typicky jistý finanční obnos) a chránit je před nepovolaným přístupem třetích osob. Tato forma úschovy poskytuje klientovi jistotu, že jeho důvěrné informace či majetek budou bezpečně uloženy a nedostanou se do nesprávných rukou.
 • Jedná se tak o mimořádně bezpečnou a důvěrnou službu, jež je upravena zákonem o advokacii, občanským zákoníkem a stavovskými předpisy České advokátní komory, které upravují povinnosti advokáta při poskytování úschovy.
 • Úschovu může poskytovat pouze advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK. Tato komora dohlíží nad poskytováním úschov, vede tzv. elektronickou knihu úschov a dohlíží na to, aby každá úschova byla komoře nahlášena.

3. Kde jsou peníze uschovány?

 • Peníze jsou vždy uschovány na bankovním účtu advokáta, který je veden jako zvláštní, určený pro advokátní úschovu. Takový účet může sloužit vždy pouze pro jednu úschovu, majetek klienta je tak zcela oddělen od majetku advokáta.
 • Pro lepší transparentnost a bezpečnost je možné nastavit automatické oznámení o pohybu na účtu advokátní úschovy.

4. Jak funguje advokátní úschova?

 • Realizace institutu probíhá skrze smlouvu o úschově, kterou uzavírá advokát se složitelem a oprávněným.

5. K čemu se advokátní úschova nejčastěji využívá?

 • Advokátní úschova se nejvíce uplatňuje při převodu nemovitostí, a to tak, že finanční prostředky jsou bezpečně uloženy do té doby, než dojde k zápisu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí.

6. Pojištění advokáta v případě způsobení škody

 • Každý advokát musí být ze zákona pojištěný pro případné způsobení škody klientovi.
 • Naše advokátní úschova je pojištěna ve výši 70 000 000 Kč.

7. Prostředky k nápravě

 • Advokátní úschova je velmi důvěrný a bezpečný institut, pokud však zjistíte, že došlo k pochybení ze strany advokáta, lze požadovat náhradu škody, obrátit se na soud, anebo podat podnět k České advokátní komoře (ČAK) k provedení okamžité kontroly.

Často kladené otázky

Pokud máte dotazy k advokátní úschově, neváhejte nám napsat. 
Jsme zde, abychom vám poskytli veškeré potřebné informace a ujistili se, že jste plně informováni o naší službě.

Advokátní úschova je právní institut, který umožňuje advokátům uchovávat dokumenty nebo majetek svých klientů (typicky jistý finanční obnos) a chránit je před nepovolaným přístupem třetích osob. Tato forma úschovy poskytuje klientovi jistotu, že jeho důvěrné informace či majetek budou bezpečně uloženy a nedostanou se do nesprávných rukou.

Peníze jsou vždy uschovány na bankovním účtu advokáta, jehož účet je vedený jako zvláštní, určený pro advokátní úschovu. Složené finanční prostředky jsou tak odděleny od majetku advokáta.

Ano, máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti advokáta do výše 70 milionů korun českých.

Advokátní úschova se nejvíce uplatňuje při převodu nemovitostí, a to tak, že finanční prostředky jsou bezpečně uloženy do té doby, než dojde k zápisu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí.

Úschovu může poskytovat pouze advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Tato komora dohlíží nad poskytováním úschov, vede tzv. elektronickou knihu úschov a každá úschova musí být komoře nahlášena.

 • Nezávislost – standardně nezastupujeme prodávajícího ani kupujícího, jsme nestranným platebním místem (jako např. notář nebo banka)
 • Vysoký pojistný limit – 70 mil. Kč
 • Špičkové AML/CFT procesy  jsme specialisté na oblast AML/CFT, pravidelně radíme povinným osobám (finančním institucím, advokátům, účetním, daňovým poradcům apod.)
 • Transparentnost – strany jsou informovány o pohybech na úschovních účtech v reálném čase
 • Výhodné cenové podmínky – jednotná cena za úschovu ve výši 5 000 Kč včetně DPH bez ohledu na výši uschované částky

Poptávkový formulář