logo advokátní úschova Moska a Murad

Cena

Cena advokátní úschovy?
Podrobnější podmínky jsou uvedeny v návrhu úschovní smlouvy.

ZÁKLADNÍ

Zajištění advokátní úschovy od 6,5 milionů Kč

5 000 Kč

Cena je včetně DPH

KOMPLEXNÍ

Příprava smluvní dokumentace,
návrhu na katastr a zajištění advokátní úschovy kupní ceny od 6,5 milionů Kč

15 000 Kč

Cena je včetně DPH

Často kladené otázky

Pokud máte dotazy k advokátní úschově, neváhejte nám napsat. 
Jsme zde, abychom vám poskytli veškeré potřebné informace a ujistili se, že jste plně informováni o naší službě.

Advokátní úschova je právní institut, který umožňuje advokátům uchovávat dokumenty nebo majetek svých klientů (typicky jistý finanční obnos) a chránit je před nepovolaným přístupem třetích osob. Tato forma úschovy poskytuje klientovi jistotu, že jeho důvěrné informace či majetek budou bezpečně uloženy a nedostanou se do nesprávných rukou.

Peníze jsou vždy uschovány na bankovním účtu advokáta, jehož účet je vedený jako zvláštní, určený pro advokátní úschovu. Složené finanční prostředky jsou tak odděleny od majetku advokáta.

Ano, máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti advokáta do výše 70 milionů korun českých.

Advokátní úschova se nejvíce uplatňuje při převodu nemovitostí, a to tak, že finanční prostředky jsou bezpečně uloženy do té doby, než dojde k zápisu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí.

Úschovu může poskytovat pouze advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Tato komora dohlíží nad poskytováním úschov, vede tzv. elektronickou knihu úschov a každá úschova musí být komoře nahlášena.

  • Nezávislost – standardně nezastupujeme prodávajícího ani kupujícího, jsme nestranným platebním místem (jako např. notář nebo banka)
  • Vysoký pojistný limit – 70 mil. Kč
  • Špičkové AML/CFT procesy  jsme specialisté na oblast AML/CFT, pravidelně radíme povinným osobám (finančním institucím, advokátům, účetním, daňovým poradcům apod.)
  • Transparentnost – strany jsou informovány o pohybech na úschovních účtech v reálném čase
  • Výhodné cenové podmínky – jednotná cena za úschovu ve výši 5 000 Kč včetně DPH bez ohledu na výši uschované částky

Poptávkový formulář